Kategori arşivi: ESR TERAPİSİ

BİO-DOSTU İNTEGRATİF MİKROCERRAHİ (1) ESR TERAPİSİ … MİKROCERRAHİ’NİN YENİ GÖZ BEBEĞİ VE BİLİMSEL ETKİ MEKANİZMALARI

Klasik cerrahide, artık birçok kez sonuç odaklı çalışmalar yapıldığından, hem oluşan lokal, distal, segmental ve sistemik yan etkilerden dolayı, hem de multifaktöriyel etyopatogenez, bireysel ve bütünsel olarak giderilmediğinden, istenilen sonuçlar çoğu zaman alınamamaktadır. Buna ilaveten, bazı vakalar semptomatik olarak geçici bir süreliğine makyajlanmış gibi gözükse de, semptomlar tekrar nüksedebilmektedir.

Klasik mikrocerrahi ise, klasik cerrahiye göre, non-travmatik ve minimal invazif bir uygulamadır. Ancak uygulanan girişimler hem yüksek teknoloji gerektirmesi, hem çok iyi derecede mikrocerrahi anatomi bilgisi ve profesyonel bir ekip çalışması gerektirmesi nedeni ile, çok yüksek maliyetlidir ve aynı zamanda yine sonuç odaklı olduğu için başarı alanı yine eksiktir.

Birçok cerrahi hastalıklarda, lokal, distal, segmental ve sistemik boyutlu, bireysel, bütünsel ve multifaktöryel etyopatogenezli bir yaklaşım ile, daha az maliyetle, bio-dostu ve daha büyük başarılar elde etmek ALLAH’IN izniyle mümkündür.

ESR Terapisi, yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi, mikrocerrahi etki mekanizmalarına sahip, klasik mikrocerrahiye göre, non-invazif ve non-travmatik, bio-dostu integratif bir regülasyon terapisidir. Uygulanan girişimler, yüksek teknolojiden öte, yüksek beceri gerektirmektedir. Ekip çalışmasından öte, bireysel, bütünsel ve sistemik bakış açısına sahip tek bir hekim, genelde yeterlidir. Neden odaklı bir çalışma olduğu için, başarı alanı, birçok vakada klasik  mikrocerrahiye göre çok daha yüksektir. Hatta nöroşirürjikal ve mikronöroşirürjikal müdahalelere rağmen tedavi olmayan veya tekrar nükseden birçok vakada bile, ESR Terapisi ile, daha kalıcı ve daha yüksek başarı elde etmek, ALLAH’IN izniyle mümkündür.   

Albert Einstein’ın dediği gibi, “Problemlerimizi, onları oluşturan aynı düşünce seviyesi ile çözemeyiz”. Dolayısıyla, ESR Terapisini uygulayabilmek ve daha iyi kavrayabilmek için, evvela bütünsel temel tıp bilimlerine hakim olmak gerekir. Kişiye evvela, bireysel, bütünsel, nedensel, multifaktöriyel ve çok boyutlu bir teşhis yapılması gerekir. Bu teşhis sonucu, temel 5 şey belirlenir:

1- Otoregülasyon sisteminin gücü.

2- Total toksik yük.

3- Genel toksisite evresi.

4- Temel tabiat (mizaç).

5- Lokal, distal, segmental ve sistemik boyutlardaki, mikrodolaşım yetmezliği zonları, bu zonlardaki mikrodolaşım yetmezliğinin tipleri, tabiatları (mizaçları) ve nedenleri ve bu zonlar arasındaki bütünsel fizyoanatomik etkileşim.

Bunların üzerine, bireye özel tedavi süreci, içeriği ve aşamaları belirlenir. Şimdi, ESR Terapisinin, mikrocerrahi etki mekanizmalarına, ESR Terapisinin uygulama aşamaları bazında kısaca bir göz atalım.

BİRİNCİ AŞAMA: PSİKOLOJİK REGÜLASYON

Terapinin başında, mutlaka kişinin sempatik hiperaktivitesinin ve psikopatolojisinin regüle edilmesi hedeflenir. Burada en hızlı etkili olan Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Aromaterapi uygulanır. Tıbbi esansiyel yağlardan, kişinin tabiatına (mizacına) en uygunu seçilir. Bu seçilen yağlar, kan-beyin bariyerini aşabilen mikroboyutta moleküllere sahip tipten uçucu yağlardır. İnhalasyon yolu ile verilmesi sonucu, etkisi saniyeler içinde gözlemlenebilir.

İKİNCİ AŞAMA: VERTEBRAL REGÜLASYON

Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Manuel Terapi ile, vertebral subluksasyonlar makro düzeyde çözülmeye çalışılır. Mikrovasküler yatağa ve miyofasyal dokulara zarar vermemek için en nazik teknikler kullanılır. Böylece makro düzeydeki miyofasya ve dolayısyla fasya içindeki mikrodolaşım rahatlar.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: SEÇİLEN ZONUN MİKRODOLAŞIMININ SİSTEMİK TERAPİLER VE İNTEGRATİF YÖNTEMLER İLE REGÜLE EDİLMESİ

Evvela Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Aromaterapi ile transdermal uygulanacak tıbbi esansiyel yağlar içeren tıbbi aromaterapik yağlar, kişinin temel tabiatına (mizacına) ve uygulancak dokunun da tabiatına (mizacına) göre belirlenir. Bu yağlar Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Yağlı Kupa Terapisi uygulamasında kullanılır ve böylece dokuların geçirgenliği ve esnekliği artırılır ve hümoral viskozite dengelenir.

Gerekli durumlarda Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Termoterapi uygulaması ile vücuttaki rüzgar ve soğuk blokajının atılmasına destek olunur.

Bundan sonra spesifik nokta uygulamalarına geçilir. Seçilen noktalara, evvela Sülemi Yaklaşımı ile Kuru Kupa Terapisi uygulanır. Bu uygulama ile mikrodolaşımın, lokal, distal ve segmental olarak stimülasyonu hedeflenir. Ayrıca, farklı doku sıvıları (kapiller kan, kapiller lenfa ve intersellüler sıvı), içerdikleri endojen (içsel) ve eksojen (dışsal) toksinler ile birlikte, epidermise doğru basınç etkisi (şiddeti, boyutu ve süresi tıbbi teşhiş sonrası bireyin dokusuna özel seçilmiş kontrollü basınç) ile vakumlanır.

Buna müteâkip, ESR Terapisi zincirinin en etkin halkası olan Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Hacamat Terapisi uygulamasına geçilir. Kuru kupa terapisi uygulanan noktalardan, bu terapiye uygun olanlara bir nevi aktif bütünsel mikrodolaşım drenaj yöntemi uygulanır. Başlıca drene edilen maddeler şunlardır:

1- Mikrovasküler yatağın extrasellüler alanında sıvı ve içerdiği toksinler.

2- Mikrovasküler yatağın arteriovenöz kapillerinde bulunan, genelde viskozitesi artmış, çoğu kez statik ve aneorobik halde bulunan kan ve içerdiği toksinler.

3- Mikrovasküler yatağın lenfatik kapillerinde bulunan, genelde viskozitesi artmış lenfa ve içerdiği toksinler.

Burada, hekimlerin ve özellikle nörocerrahi uzmanlarının aklına şöyle bir soru gelebilir. Uygulanan bu aktif bütünsel mikro drenaj, kupanın basıcına maruz kalan, kutanöz ve subkutan dokular ile ilgilidir. Peki,bu etki visserale ve özellikle intrakraniyal dokulara nasıl ulaşabilir ?

Evvela, serobrospinal venöz ve serobrospinal lenfatik yetmezliğinde, bu uygulamanın, doğru teknik ve doğru aşamalar ile uygulanması durumunda, adeta bir hayat kurtarıcı etkisi olduğunu, üzerine basa basa ve altına çize çize belirtmek isterim. İntrakraniyal ve ektrakraniyal venöz sistem, emisser venler ile bağlantılıdır. Beyindeki lenfatik sistem de venöz yapı ile beraberdir. Yaptığımız uygulamanın etkisi, mikrovasküler yapı üzerinden gerçekleştiği için, özellikle emisser vene veya emisser vene yakın bölgelere yapılırsa, valvsız bir venöz yapı sözkonusu olduğu için, bu aktif bütünsel mikro drenajın etkisi intrakraniyal sisteme direkt olarak erişir. Etyolojik bakışa sahip bir hekimin bu zikrettiğimiz etki mekanizmasının etyolojik değerinin ne kadar muazzam bir şey olduğunu anlaması için biraz düşünmesi yeterlidir. Diğer visseral organlara gelince, buradaki etki, direkt mikrovasküler bir bağ ile değil, distal, segmental ve sistemiktir.

Şunu iyice anlamalıyız ki, hiçbir regülasyon terapisinin ve hiçbir yüksek teknolojik mikrocerrahi girişiminin böyle bir aktif ve bütünsel mikrodolaşım drenaj etkisi yoktur. Diğer, biyoregülasyon terapilerinde, mikrodolaşımdaki toksinlerin drenajı farklı yöntemler ile sadece stimüle edilir. Ancak hiçbirinde bütünsel aktif drenaj yoktur. Yani yük otoregülasyon sistemi üzerindedir. Bir tek flebotomi (venipunktur) yönteminde aktif drenaj sözkonusudur. Ancak, bu drenaj makro düzeydedir ve sadece venözler ile ilgilidir. Ancak, hacamat terapisindeki drenaj, mikro bazda, bütünsel ve aktiftir. Bu nedendir ki, Hacamat Terapisi, tüm biyoregülasyon terapilerinin şâhıdır. Sistemik olarak ve ESR Terapisindeki gibi diğer farklı terapiler ile destekli uygulandığında mikrocerrahi etki mekanizmaları kat  be kat artmaktadır.

Hacamat Terapisinin, aktif bütünsel mikro drenaj etkisinin maksimum düzeyde işleyebilmesi, bu terapinin uygulamasındaki ince sanatsal boyutlar ile alakalıdır. Bu sanatın en önemli anahtar faktörlerinden birisi ise, uygulanan mikro çiziklerin çok yüzeysel olmasıdır. Maksat, epidermisteki ve dermisin papiller tabakasının süperiorundaki sinir uçlarını stimüle etmek (uyarmak) ile birlikte, epidermal bariyeri ve papiller tabakasındaki mikrodermovasküler yatağın süperior ucunu açmaktır.

Bu çizikler o kadar yüzeyseldir ki, uygulamaya müteakip kan akışı bir kenara mikro sızıntı bile meydana gelmemelidir. Vakumlama esnasında çok aşırı kan kaybı meydana gelmemelidir. Uygulama sonrasında ise hiçbir tıbbi müdahele yapılmaya gerek kalmadan kanama durmalıdır. Tedavi sonrasında bazen hemencecik, bazen de birkaç gün içinde ardında deride hiçbir şekilde iz bırakmamalıdır.

Eğer, çizikler derin uygulanırsa, prekapiller sfinkterler geç kapanacağı için, lenfatik kapiller ve intersellüler sıvı üzerindeki vakum gücü azalacak, arteriovenöz kapiller üzerindeki basınç artacak ve prekapiller sfinkterler kapanmadığı için otoregülasyon sisteminin gücünü zayıflatan gereksiz arteryel kan kaybı meydana gelecektir. Ek olarak skar dokusu formasyonu gerçekleşirse, bozucu alan tehlikesi oraya çıkacaktır. Bu konulara çok dikkat etmek gerekir.

Hacamat Terapisinden istifade ettiğimiz tek etki mekanizması, aktif bütünsel mikro drenaj değildir. Uygulanan yüzeysel mikro insizisyonlar (mihcem çizikleri) sonucu ve kontrollü basınç altında duvarı aşırı zayıflamış kapillerin parçalanması sonucu, vücudun endojen maddelerinin salınımını tetkilenmekte ve regülasyon ve rejenerasyon süreçleri aktive olmaktadır.

Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Hacamat Terapisinin farkı, doğru teknikleri savunmak ve çok ince sanatsal detayları içermekle birlikte, sistemik mantıkla çoklu ve aşamalı uygulama olmasında ve diğer sistemik terapiler ile tek bir seansta entegre edilmesindedir.

Şimdi ESR Terapisine devam edelim …

Çok ileri düzey uygulamalarda Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Akupunktur Terapisi ile Primo Vasküler Sistemdeki, Primo Nodlarına, bir akupunktur iğnesi ile, farklı stimülasyon yöntemleri (kuru/ıslak) uygulanarak farklı mekanizmalarda etkiler hedeflenir. Buradaki başlıca mekanizma ise, Qi yani Primo Vasküler Sistem içinde dolaşan elektromanyetik dalganın, hiper aktivite veya hipo aktivitesini regüle etmektir. Islak uygulama ise spesifik olarak çok belirli noktalara uygulanır ve ek mekanizma olarak birkaç damla kan drene edilerek Primo Nod etrafındaki kan stazı giderilmesi hedeflenir.

Şimdiye kadar farklı terapileri uyguladığımız noktalara ve zona, son olarak, Sülemi Yaklaşımı İle Zengin Montmorillonit Mineralli Tıbbi Kalsiyum Bentonit Kil Terapisi uygulanır. Burada birçok amaç vardır. Bunlar kısaca:

1- Lokal dezenfeksiyon.

2- Mikrodolaşımın lokal ve segmental stimülasyonu.

3- Lokal dokulara ve buradan sistemik dolaşıma karışan, kan-beyin bariyerini, aşabilecek mikro-boyuttaki montrmorillonit moleküllerinin, absorbsiyon ve adsorbsiyon mekanizmaları ile pozitif iyonlu toksik moleküllere bağlanması ve vücudun doğal drenaj kanalları ile drene edilmesi. Özellikle bu iki mekanizmaya aynı anda sahip başka doğal ve sentetik hiçbir maddenin bulunmadığına işaret etmek istiyorum. Allah’ın yarattığı bu doğal mucize, başlı başına bir mikrocerrahi etkili uygulamadır. Bütünsel aktif mikro drenaj yöntemi olan, Hacamat Terapisi ile kombine edildiğinde, müthiş sinerjik bir etki de ortaya çıkmaktadır.

ESR Terapisinde, bazen bu uygulama sonrası veya istenilen kalitede bentonit kil bulunmadığı zamanlarda veya bentonit kilin tedavi uygulanan zonun veya noktaların tabiatına (mizacına) uygun olmadığı zamanlarda, mikrodolaşımın regülasyonu hedeflenerek, kişinin tabiatına (mizacına) ve tedavi uygulanan zonun ve noktaların tabiatlarına (mizaçlarına) uygun  Sülemi Yaklaşımı ile Sistemik Aromaterapi uygulanarak terapi seansına son verilir.

Son sözümüz, âlemlerin Rabbi olan ALLAH’A Hamd Olsun.

Hayırlı şifâlar dileğimle …

Cemil A. Sülemi
Bio-Dostu İntegratif Tıp Uzmanı
Hekim | Danışman | Araştırmacı | Yazar

Reklamlar

UZMANLARIN YORUMLARIYLA ESR TERAPİSİ

İnsana bilmediğini öğreten ve ona tüm yeteneklerini bahşeden Gerçek Şifânın ve Yegâne Hikmetin Sahibi Yüce ALLAH’A sonsuz şükrederim.

“Etraftaki birkaç ve ortadoğudaki tek holistic (bütünsel) diş hekimi olarak, sanat eseri tedavi yöntemlerine sahip bütüncül ve fonksiyonel tıp uzmanlarının birer nimet olduklarının farkındayım. Kronik ağrısı ile uzun yıllar yaşamak zorunda kalan 70 yaşındaki annemi tedavi eden Dr. Cemil’den inanılmaz derecede memnun kaldım. Profesyonel ve titiz bir şekilde uygulanan ESR terapi seansları ile annemin kronik ağrıları yok oldu. Annemin artık baş ağrıları yok ve o zamandan beri rahat uyuyabiliyor. Ailem ve ben o’nun yardımı ve yüksek bakım standartına minnettarız.”
Dr. Maysa Eddie, BDS, Syd Uni, FAACP | Diş Cerrahı, Holistik Diş Hekimi, Al Ahmadani Tıp Merkezi, Doha / Katar

“Birçok kadim tedavi sanatının, tek bir terapide integratif bir şekilde harmanlandığı ESR terapisi hakkında 2014 Haziran ayında Ankarada düzenlenen Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresinde haberdar oldum ve uygulamasını sistemik buldum. Dr. Cemil’e bu girişiminde tüm başarıları dilerim.”
Prof. Rashid Bhikha, Ibn Sina TIBB Enstitüsü Başkanı, Johannesburg / Güney Afrika Cumhuriyeti

“Benim favorim tartışmasız ESR terapisidir. Tüm regülasyon terapilerinin kaymağı diyebilirim”.
Dr. Candan Uslu, Aile Hekimi, İstanbul/Türkiye

“Bütüncül beslenme uzmanı olarak süper gıdaları tüketiyor, tamamen organik besleniyor ve kendimi süper bitkiler ile tedavi ediyorum. Buna rağmen bilmediğim bir nedenden ötürü omuz ve sırt kaslarım üzerinde büyük bir gerginlik ve şiddetli kronik ağrılarım vardı. Ağrılarımdan 10 yıl gibi uzun bir süre muzdarip olmamdan ve başımı sonuna kadar döndüremediğimden dolayı bunun geçmesinin çok zor olacağını düşünüyordum. Dr. Cemil ile Doha’da bir seminerde buluştuktan sonra onun tıbba bütüncül ve fonksiyonel bakış açısını beğendim. Çok nazik bir şekilde uyguladığı ultra butik ESR terapisinden 3 seans deneme imkanım oldu. Ağrılarımın nasıl anında yol olduğuna inanamadım. ESR terapisinden sonra boynum özgürlüğüne kavuşmuştu. Nimetlendiğime inanıyorum.”
Ana Castro, Bütüncül Sağlık Koçu, Doha / Katar

KONU İLE İLGİLİ DİĞER MAKALELER:

h_big_esr-terapisi-nedir4

h_bio-dostu-integratif-mikrocerrahi1-1

ESR TERAPİSİ NEDİR ? VE NASIL UYGULANIR ?

ESR Terapisi, yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi, tek bir tedavi yöntemi ile çözülmeyen ve geçmeyen kronik ağrıları ve içiçe girmiş birçok komplike ve tedavisi yok sanılan uzun liste kronik hastalıkları olan kişiler için özel bir şekilde geliştirilmiş yeni integratif yani kombinasyonlu bir tedavi şeklidir.

ESR Terapisi, yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi, insan vücudunda hastalıkların temel nedeni olan birçok farklı blokajları yani tıkanmaları gidermek, tüm dolaşım sistemlerini regüle etmek yani dengelemek ve vücudun doğal otomatik tamir ve otomatik rejenerasyon (yenileme) sistemi olan otoregülasyon sistemini bütüncül bir şekilde sağlıklı işleyiş düzenine geri dönmesini  sağlamak için, sistemik yani bütüncül ve integratif yani kombinasyonlu uygulamaların gerektiği farkedilmesi üzere, ciddi bir bilimsel araştırma süreci ve klinik tecrübe birikimi sonrası geliştirilmiştir.

ESR Terapisi, yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi, sistemik bir terapidir. Yani, belli bir sıkıntıyı spesifik bir şekilde çözmek yerine tüm sistemlere bütüncül bir şekilde odaklanan bir tedavi şeklidir.

ESR Terapisi, yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi, esansiyel bir terapidir. Tıbbi esansiyel yağlar nasıl bitkilerin yoğunlaştırılmış ve yüksek etkinlikteki özlerini içeriyorsa, ESR Terapisi de, tüm eski ve yeni regülasyon terapilerinin özünü, en etkinlerini ve en yan etkisizlerini içerir. Esansiyel ayrıca gerekli demektir. ESR Terapisi de, komplike blokajların çözümünde bazen yeri dolduralamayan gerekli bir terapidir.

ESR Terapisi, yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi, birçok farklı, güçlü, güvenli ve bio-dostu regülasyon terapilerini, sülemi yaklaşımı ile, kişiye en uygun sistemik uygulama biçimi ve kişiye en uygun uygulama sıralaması ile özenle kombine edilerek tek bir seansta uygulanan yeni bir integratif girişimsel regülasyon terapisidir.

Peki, ESR Terapisi hangi terapileri içerir ?

ESR Terapisi, yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi, tüm regülasyon terapilerinin en etkinlerini ve en yan etkisizlerini, Sülemi Yaklaşımı ile uygulama yöntemleri sistemik bir şekilde geliştirilmiş formlarda içerir. Bu terapiler şunlardır :

1- Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Manuel Terapi

2- Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Aromaterapi

3- Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Yağlı Kupa Terapisi

4- Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Kuru Kupa Terapisi

5- Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Hacamat (Islak Kupa) Terapisi

6- Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Akupunktur Terapisi

7- Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Termoterapi

8- Sülemi Yaklaşımı İle Zengin Montmorillonit Mineralli Tıbbi Kalsiyum Bentonit Kil Terapisi

Peki, ESR Terapisi nasıl uygulanır ?

ESR Terapisi, yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi, en güncel bilimsel temeller uyarınca uygulanan, çok ince, çok nazik ve çok detayı olan sanatsal bir bio-dostu terapidir. İlk aşama tıbbi teşhistir. Uygulanan tıbbi ve integratif bir teşhis sonrası, birçok regülasyon terapilerinin sistemik bir şekilde ve tek bir seansta uygulandığı ESR Terapisinin yol haritası şu şekilde belirlenir:

  • ESR Terapisi öncesi ve sonrası için kişisel perhiz ve kişisel hayat tarzı değişiklikleri ve minimum süreleri belirlenir.
  • ESR Terapisinde kişiye en uygun olan terapi çeşitleri seçilir. ESR Terapisinin içerik yoğunluğu bakımından 2 türü vardır: Temel ESR Terapisi ve Kapsamlı ESR Terapisi. Temel ESR Terapisinde olmazsa olmaz 3 terapi mutlaka seçilir. Bunlar şu terapilerdir:

Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Kuru Kupa Terapisi

Sülemi Yaklaşımı İle Sistemik Hacamat (Islak Kupa) Terapisi

Sülemi Yaklaşımı İle Zengin Montmorillonit Mineralli Tıbbi Kalsiyum Bentonit Kil Terapisi

Kapsamlı ESR Terapisinde ise tüm terapi seçenekleri göz önünde bulundurularak kişiye en uygun  terapi çeşitleri seçilir. Kapsamlı ESR Terapisinde, uygun olduğu durumlarda tüm terapiler de seçilebilir. Ama bu her zaman şart değildir.

  • Bu seçilen terapilerin farklı sistemik uygulama şekilleri arasından kişiye en uygun olan sistemik uygulama şekilleri ve uygun dozları belirlenir.
  • Bu sistemik uygulama yöntemleri ve dozları seçilen terapilerin, kişiye en uygun olan uygulama sıralaması belirlenir.
  • Kişiye en uygun olan tahmini gerekli seans sayısı ve en uygun seans aralıkları belirlenir.
  • ESR Terapisi, Bio-Dostu İntegratif Tıbbın temellerine dayanır. Bio-Dostu İntegratif Tıp, kalbin elektromanyetik senkronizasyonu gerçeğine önem verir. Ayrıca, ESR Terapisi, ne kadar biyolojik bir terapi olsa da, psikolojik blokajları çözmede kısmen de olsa etkilidir. Bu yüzden, ESR Terapisinden en yüksek etkinliği elde edebilmek için, ESR Terapisi, hem hekimin hem de hastanın psikolojik olarak hazır ve müsait oldukları ortak vakitte, pozitif bir atmosferde, bilimsel ve sanatsal bir şekilde uygulanır.

Hayırlı şifâlar dileğimle …

Cemil A. Sülemi
Bio-Dostu İntegratif Tıp Uzmanı
Hekim | Danışman | Araştırmacı | Yazar

KONU İLE İLGİLİ DİĞER MAKALELER:

h_esr-terapisi-yorumlar2

h_bio-dostu-integratif-mikrocerrahi1-1