KLİNİK İNTEGRATİF İNFLAMALOJİ (1) EĞİTİM İÇERİĞİ

BİO-DOSTU İNTEGRATİF TIP IŞIĞINDA KRONİK İNFLAMATUAR HASTALIKLARIN USR METODU & ESR TERAPİSİ İLE TEŞHİS VE TEDAVİSİNE GİRİŞ

MODÜL 1: BİO-DOSTU İNTEGRATİF TIBBIN TEMELLERİNE GİRİŞ
1.1. TEMEL PARADİGMANIN ÖNEMİ
1.2. DOĞRU İLMİN ANAHTARLARI
1.3. KOVANSİYONEL BATI TIBBI İLE BİLİMSEL TIP ARASINDAKİ FARK
1.4. RASYONEL BAKIŞ İLE BÜTÜNSEL BAKIŞ ARASINDAKİ FARK
1.5. TIPTA İNTEGRASYONUN ÖNEMİ
1.6. KADİM TIP EKOLLERİNİN TEMELLERİ VE ELEMENTLER
1.6.1. ANTİK YUNAN TIBBI
1.6.2. GELENEKSEL ÇİN TIBBI
1.6.3. TİBET TIBBI
1.6.4. AYURVEDA
1.7. KONVANSİYONEL BATI TIBBININ TEMELLERİ
1.8. YENİ İNTEGRATİF YAKLAŞIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.8.1. KONVANSİYONEL MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
1.8.2. BATI İNTEGRATİF TIBBI
1.8.3. BATI FONKSİYONEL TIBBI
1.8.4. OSTEOPATİ
1.8.5. DÖRTLÜ BEDEN MODELİ
1.8.6. BEŞLİ BEDEN MODELİ
1.9. NEBEVİ TIP IŞIĞINDA İNTEGRASYONA GİRİŞ
1.10. BİO-DOSTU İNTEGRATİF TIBBIN ABC’Sİ

MODÜL 2: ULTRA SİSTEMİK REGÜLASYON (USR) METODU VE ESANSİYEL SİSTEMİK REGÜLASYON (ESR) TERAPİSİNE GİRİŞ
2.1. EN YAYGIN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
2.1.1. ALLOPATİ
2.1.2. ANTİPATİ
2.1.3. OTOPATİ
2.1.4. İSOPATİ
2.1.5. HOMEOPATİ
2.2. BİO-DOSTU İNTEGRATİF TIPTA TEDAVİNİN TEMELLERİ VE HEKİMİN 3 TEMEL VAZİFESİ
2.3. HASTAYI TEDAVİ ETME VE ANTİTOKSİK YAŞAMA İKNA ETME SANATI
2.4. BİOREGÜLASYON TIBBI NEDİR ?
2.5. REGÜLASYON TERAPİLERİ NEDİR ?
2.6. USR METODU NEDİR ?
2.7. TÜM BİOREGÜLASYON TERAPİLERİNİN TEMEL MEKANİZMALARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI
2.8. ESANSİYEL SİSTEMİK REGÜLASYON (ESR) TERAPİSİ NEDİR ?
2.9. TEMEL ESR TERAPİSİ
2.10. SPİNAL MOBİLİZASYONA FONKSİYONEL BAKIŞ
2.11. SÜLEMİ YAKLAŞIMI İLE SİSTEMİK YAĞLI KUPA TERAPİSİ
2.12. SÜLEMİ YAKLAŞIMI İLE SİSTEMİK KURU KUPA TERAPİSİ
2.13. SÜLEMİ YAKLAŞIMI İLE SİSTEMİK TIBBİ HİCAME TERAPİSİ
2.14. SÜLEMİ YAKLAŞIMI İLE TRANSDERMAL BENTONİT KİL TERAPİSİ

MODÜL 3: UYGULAMALI ESR TERAPİSİ 

MODÜL 4: USR METODU İLE TÜM BATIN REGÜLASYONU
4.1. KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE EN TRAJEDİK YAKLAŞIMLAR
4.2. ENDOJEN VE EKSOJEN TOKSİNLERE DETAYLI BAKIŞ
4.3. TOTAL TOKSİK YÜKÜN TEŞHİS YÖNTEMLERİ
4.4. ANTİTOKSİK YAŞAM TARZININ DOĞRU TEMELLERİ
4.5. GIDALARIN VE BİTKİLERİN MİZACLARINA (KUVVETLERİNE VE GÜÇLERİNE) GİRİŞ
4.6. SENTETİK İLAÇLARIN VE TOKSİNLERİN MİZACLARI (KUVVETLERİ VE GÜÇLERİ) NASIL ANLAŞILIR ?
4.7. İNTEGRATİF KLİNİK HERBOLOJİYE GİRİŞ (BİTKİLERİN GELENEKSEL İŞLEVLERİ VE BİLİMSEL MEKANİZMALARININ ABC’Sİ)
4.8. GIDALARIN VE BİTKİLERİN BAZI ANTİ-OKSİDANT KRİTERLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASINA BÜTÜNCÜL BAKIŞ
4.9. GIDALARIN KALORİ HESABI, GLİSEMİK YÜK VE GLİSEMİK İNDEKS DEĞERLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASINA BÜTÜNCÜL BAKIŞ
4.10. ASİT-ALKALİ DENGESİNİN KRONİK HASTALIKLARDA VE DETOKSİFİKASYONDAKİ ROLÜ
4.11. ASİDİK-ALKALİ GIDALARIN SINIFLANDIRILMASINDAKİ DOĞRU TEMEL
4.12. GIDALARA SİNDİRİM KOLAYLIĞINA GÖRE BAKIŞ
4.13. YETMEZLİKLERİN GİDERİLMESİNE FONKSİYONEL BAKIŞ
4.14. TEMEL METABOLİZMA VE PATOLOJİK METABOLİZMA
4.15. METABOLİK TABİAT VE PATOLOJİK TABİAT
4.16. MİKROBİYOMA GENEL BAKIŞ
4.17. DİSBİYOZA GENEL BAKIŞ
4.18. MİKROBİYATA REGÜLASYONUNA BÜTÜNCÜL BAKIŞ
4.19. SİNDİRİM ORKESTRASINA BÜTÜNCÜL BAKIŞ
4.20. ESR TERAPİSİNİN TÜM BATIN REGÜLASYONUNDAKİ ÖNEMİ
4.21. VİSERAL MOBİLİZASYONA FONKSİYONEL BAKIŞ
4.22. AĞIZ, DİŞ VE ÇENE KOMPLEKSİNİN REGÜLASYONU
4.23. TÜM BATIN’I REGÜLE ETMEDEKİ EN ÖNEMLİ 3 ANAHTAR FAKTÖR
4.24. APİTERAPİNİN TÜM BATIN REGÜLASYONDAKİ ROLÜ
4.25. DOĞAL MİKROBİYATA DESTEĞİNİN TÜM BATIN REGÜLASYONUNDAKİ ROLÜ
4.26. AŞAMALI REGÜLATİF BESLENMENİN TÜM BATIN REGÜLASYONUNDAKİ ROLÜ
4.27. TIBBİ REÇİNELERİN TÜM BATIN REGÜLASYONUNDAKİ ROLÜ
4.28. SENÂ VE SÜNÜT BİTKİLERİNİN TÜM BATIN REGÜLASYONUNDAKİ ROLLERİ
4.29. YÜKSEK NEGATİF İYONLU VE ZENGİN MONTMORİLLONİT MİNERALLİ TERAPÖTİK KALİTEDEKİ VOLKANİK BENTONİT’İN TÜM BATIN REGÜLASYONUNDAKİ ROLÜ
4.30. MİDE EKŞİMESİ, MİDE YANMASI VE MİDE ASİDİTESİNE FONKSİYONEL BAKIŞ
4.31. FONKSİYONEL AĞIR METAL ŞELASYONUNUN TÜM BATIN REGÜLASYONUNDAKİ ÖNEMİ
4.32. SAFLAŞTIRILMIŞ TEREYAĞININ (GHEE) TÜM BATIN REGÜLASYONUNDAKİ ÖNEMİ
4.33. TÜM BATIN REGÜLASYONUNDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ

MODÜL 5: KRONİK İNFLAMATUAR HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE BAŞARISIZLIKLARIN TEMEL NEDENLERİ VE DOĞRU AŞAMALI DOĞRU ADIMLARI İÇEREN PÜF NOKTALARI
5.1. KRONİK İNFLAMATUAR HASTALIKLARDA BİREYE ÖZEL VE MULTİ-FAKTÖRYEL ETYOPATOGENEZ (BÜTÜNSEL ETYOPATOGENEZ) & BİREYE ÖZEL VE MULTİ-FAKTÖRYEL FİZYOPATOLOJİ (BÜTÜNSEL FİZYOPATOLOJİ) BİLİMİNE GİRİŞ
5.2. FARKLI TIP EKOLLERİNİN KRONİK ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISIZLIKLARININ NEDENLERİ
5.3. FARKLI TIP EKOLLERİNİN PSİKOLOJİK BLOKAJLARI TEDAVİ ETMEDEKİ BAŞARISIZLIKLARININ NEDENLERİ

Butik eğitimimize kimler katılabilir ?
Kronik hastalıkların tedavi edilebileceğine inanan,
Batı tıbbı ile gerçek bilimsel tıp arasında bir alaka kalmadığını anlayan,
Gerçek hekimliğe ve gerçek tedavilere gönül veren,
Hakiki şifanın peşinde bir ömür harcamanın gerektiğini kavrayan,
Yoğun eğitim sürecine hazır ve ciddi anlamda klinik başarı elde etmek isteyen,
Fonksiyonel (Nedensel), Holistik (Bütünsel) ve İntegratif (Birleştirici ve Sentezleyici) bakış açısını benimseyen,
İlim aşığı Doktorlar ve Diş Hekimleri.

 

Butik eğitimlerden kastımız nedir ?

1- Az sayıda katılımcı. Maksimum ilgi için katılımcı sayısı az sayıda tutulmaktadır.

2- Yoğun ve güncel eğitim içeriği. Her modül 1 ay sürer. Bu ay içinde 2 gün yüzyüze interaktif yoğun bir eğitim içerir. Diğer kalan günlerde ise uzaktan eğitim devam eder. Uzaktan eğitim, 2 günlük aktif eğitimin sindirilmesi, bazı okuma şeklinde ödevlerin yapılması ve klinik tecrübe kazanmak için tanınan bir süredir.

3- Aktif eğitim sonrası erişebilirlik. Aktif eğitim sonrası, uzaktan eğitim sürecinde, katılımcılara destek devam edip, soru-cevap için erişim sağlanır.

4- Seminer değil gerçek eğitim tarzı. Gerektiği görüldüğü takdirde modüllerin tam anlamı ile sindirilmesi için yüzyüze interaktif ek eğitim günleri de belirlenebilir.

EĞİTİM ÖNCESİ 1 GÜNLÜK WORKSHOPLAR İLE İLGİLİ

Eğitimin ana konularını ve ciddiyetini anlamak, eğitim şeklini ve eğitmeni tanımak, eğitmenin de kursiyerleri tanıması ve seçebilmesi açısından, 5 aylık eğitimin özetini içeren, cüzi ücretli, 1 günlük interaktif workshoplar düzenlenmektedir. Bu workshop’un ana başlığı şudur:

KRONİK HASTALIKLAR NEDEN TEDAVİ EDİLEMİYOR ? BATI TIBBI ÖTESİ KADİM VE GÜNCEL TIP EKOLLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Yaklaşan workshop tarihleri hakkında bilgi almak ve sınırlı sayıda kontenjan dolayısıyla erken kayıt yaptırmak isteyenlerin, kendilerini tanıtan ve eğitim bilgilerini içeren e-email atarak görüşme talebinde bulunmaları rica olunur.

e-mail: eniyitedavi@gmail.com

Hayırlı şifâlar dileğimle …

Cemil A. Sülemi
Bio-Dostu İntegratif Tıp Uzmanı
Hekim | Danışman | Araştırmacı | Yazar

h_integratif-inflammaloji1-yorumlar1

Reklamlar