BİO-DOSTU İNTEGRATİF TIP NEDİR ?

Bio-Dostu İntegratif Tıp sistemi, uzun bir bilim yolculuğu sonrası, Cemil Sülemi tarafından, birçok farklı yeni ve kadim tıp ekollerini, bilimsel ve sanatsal olarak harmanlayarak sentezlediği yeni bir integratif tıp sistemidir.

Bio-Dostu İntegratif Tıp, temelde bütünsel bakış açısını savunur. Ruh ve beden bütünlüğünü ve sistemlerin biyolojisini, yani organların ve sistemlerinin hepsinin biyolojik olarak tek bir parça gibi inanılmaz bir âhenk, uyum, yardımlaşma ve ortak savunma içinde çalıştığını savunur.

Bio-Dostu İntegratif Tıp, tedavilerde de fonksiyonel yani nedensel bakış açısını savunur. Biyolojinin; bazen kendini tamir etmesinden, bazen kendisini korumasından, bazen kendisini iç veya dış zararlı maddelere karşı savunmasından, bazen de farklı şikayetlerden kaynaklanan bazı alarm sesleri veya imdat çığlıkları çıkardığını duyabiliriz. Bu sesler ve çığlıkların, ağrı, ateş, inflamasyon, alerji, otoimmün ataklar, yüksek tansiyon, kolesterol artışı vb. değişik renkleri ve tonları vardır. Bu farklı tondaki sesler, bizi rahatsız edebilir, bazen de çok gürültülü seyredebilir.

Bio-Dostu İntegratif Tıp, bu sesleri, düşmanca (toksik ilaçlar ve gereksiz cerrahi işlemler ile) susturmak, uyutmak, bloke etmek veya makyajlamak yerine, dostâne bir yaklaşım ile bu nedenleri iyice dinler, gerçek bir dost gibi tüm altta yatan kök nedenleri doğru anlamaya çalışır ve vücüdun öz tamir sistemi olan otoregülasyon sistemini bütünsel olarak desteklemeyi hedefler.

Bio-Dostu İntegratif Tıp sisteminde gerçek bir hekimin 3 temel vazifesi vardır:

1- Otoregülasyon sistemini, kişiye özel, zararlı etmenlerden koruyarak gözetmek.

2- Otoregülasyon sistemini, kişiye özel, maddi ve manevi ihtiyaçları ile güçlendirmek.

3- Otoregülasyon sistemini bozan, tüm zararlı etmenlerden, özellikle eksojen ve endojen toksinlerden yani dışsal ve içsel zehirlerden arındırmak.

Bunlar yapıldığı takdirde, Allah’ın insan vücudunda yarattığı muazzam öz tamir sistemi olan otoregülasyon sistemi, geri kalanları, Gerçek Şifayı veren Allah’ın izniyle üstlenecektir.

Bio-Dostu İntegratif Tıp sistemi, isminden de anlaşıldığı gibi sadece bio-dostu tedavi yöntemlerini ve tedavi destekleri seçilir. Bio-düşmanı olan toksik, sentetik ve yarı doğal çözümleri ciddi anlamda mecbur kalmadığı sürece kullanmaz.

Bio-Dostu İntegratif Tıp sistemi, gerçek hekimliği savunur. Herkese verilebilecek genel spektrumlu çok sınırlı sayıda tedavi ve terapiler bulunmakla birlikte, tedavi ve terapiler kişiye özel olmalıdır. Hekim, arapça bir kelime olup hikmet sahibi demektir. Hikmet sahibi olmak, bir şeyi doğru yerine koymak demektir. Yani doğru tedavileri, doğru dozda, doğru şekilde ve doğru zamanda, doğru hastaya vermektir.

Bio-Dostu İntegratif Tıp sistemi, Fonksiyonel TıpBioregülasyon TıbbıHomotoksikoloji, Osteopati vb. nedensel ve bütünsel tıbbı genel anlamda savunan yeni ve farklı birçok integratif tıp ekollerinin en iyi yanları içerir. Bununla yetinmeyip, antik yunan tıbbına, İslam tarihi boyunca farklı hekimlerin antik yunan tıbbını geliştirmesi ile meydana gelen farklı tıp ekollerine (İbn-i Sina, Er-Râzi, İbnü’l-Baytâr, İbnü’n-Nefîs vb. ekollere), geleneksel ve modernleştirilmiş çin tıbbına, tibet tıbbına, ayurvedaya vb. birçok kadim tıp ekollerine, en çağdaş modern bilim ışığında anlam vermeye çalışır ve sahih kaynaklardan ve en doğru anlayışa dayanan, Nebevî Tıp süzgecinden geçirerek sentezler. Bunu yaparken, Allah’ın yardımıyla, ilaveler, keşifler ve iyileştirmeler yapmayı da ihmal etmez.

Bio-Dostu İntegratif Tıp sistemi çerçevesinde, Allah’ın kesintisiz yardımı ile, USR Metodu yani Ultra Sistemik Regülasyon Metodu ve ESR Terapisi yani Esansiyel Sistemik Regülasyon Terapisi başta olmak üzere, yeni tedavi protokolleri ve terapi yöntemleri geliştirilmiştir.

Hayırlı şifâlar dileğimle …

Cemil A. Sülemi
Bio-Dostu İntegratif Tıp Uzmanı
Hekim | Danışman | Araştırmacı | Yazar

Reklamlar