NEBEVÎ TIPTA ŞİŞMANLIK

Buharide İmran b. Husayn radiyallahu anh’ın rivayet ettiği sahih hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben şöyle demiştir: “En hayırlılarınız benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir. Sonra da bunları takip edenlerdir” İmran radiyallahu anhu dedi ki: Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç asır mı zikretti bilemiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:  “Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki, ihanet edecekler ve onlara güvenilmeyecek, kendilerinden şahitlik yapmaları istenmediği halde şahitlik yapacaklar, adak adayıp adak sözlerini yerine getirmeyecekler ve ONLARIN ARASINDA ŞİŞMANLIK ZUHUR EDECEKTİR”. (Buhari-Sahih Hadis)

İmam Şafii şöyle demiştir: “Muhammed b. Hasan dışında hiçbir şişman kişide hayır görmedim. Ancak Muhammad b. Hasan hem şişman hem de zeki idi”.

Şair şöyle der :
Mideni şişman olmak için yemek ile doldurma
Çünkü İlim ehlinin cisimleri şişman değildir

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşur:
“Ademoğlu karından daha şerli bir kab doldurmamıştır. Ademoğluna onu ayakta tutacak bir kaç lokmacık yeter. Eğer illaki (yemesi) gerekli ise, o zaman üçte birini yemeğine, üçte birini içeceğine ve (kalan) üçte birini nefesine (ayırsın)”. (Tirmizi-Sahih Hadis)

Meşhur Endelüs alimi İmam Kurtubi şöyle dedi: “Hipokrat, eğer Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in beslenme ile ilgili bu taksimatını (bölüştürmesini) duysaydı, bundaki hikmet karşısında hayran kalırdı.”

Hayırlı şifâlar dileğimle …

Hazırlayıp Tercüme Eden: Cemil A. Sülemi
Bio-Dostu İntegratif Tıp Uzmanı
Hekim | Danışman | Araştırmacı | Yazar

Reklamlar