İntegratif Apiterapi Nedir ?

İnsanların bir veya daha fazla hastalık durumunu; kontrol altına almak, sağlığını korumak, hastalıklarını önlemek, tedavi etmek ve sağlığı devamlı hale getirmek amacıyla arı ürünlerinin (bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, balmumu) kullanılmasını araştıran bilimdir.

Her geçen gün sonuçlanan araştırmalar toplumların dikkatini bu konu üzerine çekmekte ve özellikle Uzakdoğu ülkelerinde başlayan ve dünyada hızla gelişen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla yaygınlaşmaktadır. Hatta, başta Japonya, Doğu Asya ülkeleri, Amerika, Kanada gibi ülkelerde apiterapi merkezleri kurulmuştur.

Apiterapi dünyada eski çağlara kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Apiterapi Dünya’da birçok hastalık için yaklaşık 3000 yıldır uygulanan tedavi yöntemidir.

Reklamlar